Algemene actievoorwaarden

Satter Hoveniers organiseert prijsvragen en wedstrijden (hierna te noemen:"acties") waarbij prijzen gewonnen kunnen worden. Naast algemene actievoorwaarden zijn er specifieke spelvoorwaarden van toepassing. Door deel te nemen aan acties aanvaardt de deelnemer de algemene actievoorwaarden en specifieke spelvoorwaarden.

 • Deelnemers dienen minimaal 16 jaar oud te zijn, of een verklaring te hebben verkregen van een ouder/voogd.
 • Medewerkers van Satter Hoveniersbedrijf  zijn uitgesloten van deelname aan acties evenals inwonende en familie van medewerkers van Satter Hoveniersbedrijf
 • Er kan niet worden gecorrespondeerd over de uitslag en toekenning van de prijs.
 • Bekendmaking van de winnaar(s) gebeurt publiekelijk via de Satter Hoveniers Facebookpagina of via www.Satterhoveniers.nl uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na het verlopen van de acties.
 • De winnaar(s) kunnen uiterlijk tot zes maanden na bekendmaking aanspraak maken op de prijs. Na zes     maanden vervalt het recht op de prijs.
 • Satter Hoveniers behoudt zich het recht voor om deelnemers te diskwalificeren als Satter Hoveniers  van mening is dat de deelnemer(s) op frauduleuze of oneerlijke wijze invloed uitoefent op het verloop van de acties.
 • Satter Hoveniersbedrijf is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke schade die voortvloeit uit     deelname aan de acties.
 • Satter Hoveniersbedrijf behoudt zich het recht voor om spelvoorwaarden en algemene actievoorwaarden te wijzigen zonder opgaaf van reden. Satter Hoveniersbedrijf verwerkt gegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • Winnaar(s) van de prijs zullen op verzoek van Satter Hoveniersbedrijf  medewerking verlenen aan promotionele activiteiten zolang dit in redelijkheid van hen verwacht mag worden.
 • Een ingezonden foto of video is onbeperkt en voor elk doel te gebruiken, te bewerken of te delen via welke     media en in welke vorm dan ook. Hiervoor gelden geen restricties of beperkingen.
 • Voor de verleende medewerking zal geen financiële vergoeding betaald worden.
 • Indien een van de bepaling niet rechtsgeldig is tast dit niet de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen aan.
 • Prijzen worden eenmalig uitgekeerd.
 • Prijzen en restwaarde zijn niet inwisselbaar voor geld.

Eventuele vragen, klachten of opmerkingen kunnen per e-mail kenbaar worden gemaakt aan Satter Hoveniersbedrijf  via info@satterhoveniers.nl

Satter Hoveniersbedrijf zal zorg dragen zo snel mogelijk reactie te geven op e-mails (altijd binnen 7 kalenderdagen).

Even sparren?

Wij helpen u graag want uw tuin kan altijd groener.

maak een afspraak

Maak een afspraak

Spar vrijblijvend met ons

U kunt bij ons terecht voor alle mogelijke hovenierswerkzaamheden van advies, aanleg en onderhoud van tuinen tot aan een geheel park. Op afroep, offerte of met abonnementen. Dit doen we voor zowel particulieren als de zakelijke markt.

maak afspraak